Resultat från Medborgardialog 2

11 maj 2023

Den 12:e april genomfördes Medborgarforum 2 i Sunnersta församlingshem den som ett steg i den visionsstyrda stadsutvecklingsprocessen.

Sammanställning Medborgarforum 2, MBF2 

Aktuellt