Hyr i hus med evighetstänk

Akademiförvaltningens fastighetsavdelning är en av de fyra större kommersiella fastighetsförvaltarna i Uppsala. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Uppsala och är beläget i centrala och attraktiva lägen.

Fastighetsavdelningen ansvarar för cirka 200.000 kvadratmeter uthyrningsbar area, företrädesvis i centrala och attraktiva lägen i Uppsala. I fastighetsbeståndet finns en stor variation av byggnadstyper, varav flera är moderniserade historiska byggnader.

Areans fördelar sig på:

• 134.000 kvm kommersiella lokaler

• 66.000 kvm bostadslägenheter

Det beräknade marknadsvärdet av förvaltningens fastigheter uppgick 2023 till cirka 5,3 miljarder kronor.

Marknaden förväntar sig modernitet och en hög standard och vi fokuserar verksamheten på att möta de krav som ställs. Avdelningen har hög kompetens både inom fastighetsekonomi och teknisk skötsel. Vår kunskap ger oss möjlighet att från grunden utforma lokaler och bostäder efter de krav som ställs. I det ryms även att redan idag försöka hitta nya vägar för morgondagens fastighetsförvaltande.

Dit räknas nya förnyelsebara energilösningar som den solenergianläggning på Centralbadets tak som sedan starten 2016 producerat 125 MWh, vilket exempelvis motsvarar energi nog för att köra en Tesla Modell 3, 19 varv runt jorden. Anläggningen är en del av fastighetens elsystem och driver hissar, fläkt- och pumpsystem. Under våren 2021 installerades även en solenergianläggning på taket på Bangårdsgatan 8. Den sattes i drift under sommaren och kommer generera cirka 200 kWh per år, vilket är ungefär 25% av husets totala förbrukning.

Sammantaget har detta gjort att vi idag har en stark ställning som en långsiktig, stabil och attraktiv hyresvärd på Uppsalamarknaden. Det har i sin tur gjort att vakansgraden kunnat hållas låg, även i lågkonjunktur.

Aktuellt