Skogstillstånd

Målklassningen ger information om skogens brukning.

Klasserna har följande innebörd:

PG - Produktion med generell naturhänsyn

Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

PF - Produktion med förstärkt hänsyn

Kombinerade mål med uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.

NS - Naturvård skötselkrävande

Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av naturvårdande skötsel.

NO - Naturvård orört

Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört.

Aktuellt

11 dec. 2023
-
Skogsförvaltning
Info om projekt Hyggesfritt skogsbruk
20 mars 2024
Hyggesfritt skogsbruk 1 år in i projektet.
15 mars 2024
UAF fyller 400 år!
27 nov. 2023
Vindkraftsundersökning i Salatrakten