Styrelse och VD

Uppsala Akademiförvaltning leds av en förvaltningsstyrelse utsedd av Uppsala universitets konsistorium i dess egenskap av Styrelse för stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet.

Akademiräntmästare och VD

Kent Berg

amRtcy1hZHFmP3RgZS1yZA==

018 - 471 75 40

070 - 632 93 94

Ordförande, advokat

Mikael Smedeby

Rector Magnificus, professor

Anders Hagfeldt

fd. rektor SLU

Lisa Sennerby Forsse

Direktör

Christer Svensson

Universitetsdirektör

Caroline Sjöberg

Direktör

Stefan Nilsson

Aktuellt