Sök stipendier

Ansökning och frågor om stipendier skall ske till Stipendiekansliet hos universitetet.
Sök stipendier via Uppsala Universitet
Sök stipendie
Aktuellt

20 mars 2024
Hyggesfritt skogsbruk 1 år in i projektet.
15 mars 2024
UAF fyller 400 år!
11 dec. 2023
-
Skogsförvaltning
Info om projekt Hyggesfritt skogsbruk
27 nov. 2023
Vindkraftsundersökning i Salatrakten