; ;
hero_sommar.jpg

Förvaltningens mål

Akademiförvaltningen bedriver en aktiv kapitalförvaltning vars yttersta syfte är att stärka forskningen vid Uppsala universitet. Verksamheten har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet.

Den samlade förmögenheten är idag drygt 12 miljarder kronor i marknadsvärde, varav jordbruks-, skogbruks- och andra fastigheter svarar för 8 miljarder kronor och finansförvaltningen för 4 miljarder kronor.

År 2018 var avkastningen drygt 325 miljoner kronor. Cirka 59 miljoner återfördes i enlighet med stiftelseförordnandena till stiftelsernas bundna kapital. 267 miljoner kronor var därefter disponibelt för stiftelsernas ändamål.