Långsiktiga sedan 1624

Uppsala Akademiförvaltning bedriver en aktiv kapitalförvaltning vars yttersta syfte är att stärka forskningen vid Uppsala universitet. Verksamheten har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier och forskningsstödjande åtgärder av olika slag.

Vi har en lång historia av långsiktiga investeringar. Inte bara när det kommer till kapitaltillväxt, utan också i att bygga relationer till hyresgäster, arrendatorer, kunder och andra intressenter. Vi arbetar hårt för att ligga rätt idag med siktet långt in i framtiden.

Den samlade förmögenheten var 2023-12-31 drygt 15 miljarder kronor i marknadsvärde.
Jordbruks-, skogsbruks- och andra fastigheter svarar för 9,3 miljarder kronor och finansförvaltningen för 5,3 miljarder kronor. År 2023 var avkastningen drygt 357 miljoner kronor. Cirka 77 miljoner återfördes i enlighet med stiftelseförordnandena till stiftelsernas bundna kapital. 280 miljoner kronor var därefter disponibelt för stiftelsernas ändamål.

Aktuellt