Hitta bostad hos en långsiktig, stabil och attraktiv hyresvärd

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar ett varierat fastighetsbestånd på attraktiva lägen i centrala Uppsala. Byggnadstyperna är vitt skilda med ett flertal historiska fastigheter som idag inrymmer moderna lokaler och privata bostäder.
Felanmälan

Vid akuta ärenden ring

018 - 14 30 20

Aktuellt

20 mars 2024
Hyggesfritt skogsbruk 1 år in i projektet.
15 mars 2024
UAF fyller 400 år!
11 dec. 2023
-
Skogsförvaltning
Info om projekt Hyggesfritt skogsbruk
27 nov. 2023
Vindkraftsundersökning i Salatrakten