Morgondagen växer på träd

Långsiktigt hållbart förvaltande. Så kan man sammanfatta strategin för den skog som vi förvaltar. Redan på 1860-talet tog Uppsala universitet fram sin första plan för hur dess anknutna stiftelsers skogar skulle skötas.

Vår strävan är att bedriva ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.

Totalt förvaltas cirka 53 500 hektar skogsmark. Markerna finns huvudsakligen i Uppsala- och Västmanlands län samt till viss del i Jämtland, Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västergötland. En stor del av arealen finns med ända sedan den gustavianska donationen 1624 och de första riktlinjerna för vårt skogsbruk utformades redan under 1860-talet. Skogsbruket är i ständig utveckling samtidigt som miljön blir en allt viktigare fråga. Sedan 2007 är exempelvis hela vårt skogsinnehav miljöcertifierat enligt både FSC® och PEFC. Avverkning och skötsel av våra skogar sköts ofta av lokala entreprenörer som vi ser som viktiga partners där vi vill bygga långsiktiga relationer.

Våra skogsfastigheter är inte sällan i nära anslutning till tätorter och vi samarbetar därför med flera andra aktörer för att främja ett aktivt friluftsliv genom exempelvis stigar och elljusspår i våra marker.

Ett modernt skogsbruk är av största vikt när det kommer till allas vår framtid. Välskötta skogar ger oss inte bara förnyelsebara material utan binder även koldioxid. Uppsala Akademiförvaltnings skogsinnehav lagrar trettiotre miljoner ton koldioxid i levande skog, död ved och i marken.

Har du synpunkter på vår verksamhet, har klagomål eller bara vill komma i kontakt med oss så finns kontaktuppgifter till ansvarig personal här på vår hemsida.
För klagomål eller synpunkter gällande vår FSC- och PEFC-certifiering kan du även vända dig till Skogscertifiering Prosilva AB, www.skogscertifiering.se eller am5tc2Bqc2A/cmpuZnJiZHFzaGVoZHFobWYtcmQ=.

Aktuellt