Vår organisation

Akademiförvaltningen har 25 anställda. Därutöver sysselsätts ett antal konsulter, entreprenörer och underleverantörer i olika verksamheter.

Uppsala Akademiförvaltning är indelad i verksamhetsgrenarna jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning avseende bostäder och lokaler, finansförvaltning samt en gemensam avdelning för personal och ekonomi.

Verksamheten leds av en verkställande direktör biträdd av cheferna för respektive avdelning – jordbrukschefen, skogschefen och fastighetschefen. Chef för finansförvaltningen är VD.

Aktuellt

29 sep. 2023
Överenskommelse om stadsutvecklingen i Ultuna
27 sep. 2023
Bi-event i Lilla Sunnersta
22 sep. 2023
Cykelservice på Bangårdsgatan 8
14 sep. 2023
Ny teknik för hyggesfritt skogsbruk demonstrerades i Uppsalaskogar