Forskning och framsteg för en bättre värld

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning och utbildning för en bättre värld. Det stöd som tillkommer från våra donatorer kan vara det som får ett projekt att nå den allra högsta internationella nivån. Här är några aktuella projekt.

Framtidens tänkande maskiner
Självkörande bilar, "smart" diagnostik i sjukvården eller kylskåp som beställer hem det du behöver. Maskininlärning eller artificiell intelligens bygger på matematik och avancerade algoritmer som hjälper maskiner att ta självständiga och pålitliga beslut. Uppsala universitet ligger långt framme men för att bli internationellt ledande behövs medel.

”Målet är att flytta fram Sveriges position inom maskininlärning och bidra till att framtidens maskiner används i människans tjänst.” – Thomas Schön, professor i reglerteknik

Människorättskliniken
I samarbete med Civil Rights Defenders driver juridiska fakulteten projektet Människorättskliniken där juridikstudenter med stöd från sina lärare erbjuder juridisk hjälp till grupper i samhället som är människorättsligt utsatta. Rättighetsskydd för det här grupperna bidrar långsiktigt till ett demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

”Vi har ett stort ansvar att förmedla att juridiken är ett starkt redskap i förverkligandet av mänskliga rättigheter och att rättsstatens betydelse i detta sällan varit större än i dag."
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt

Hund på recept
Hunden är människans bästa vän säger ordspråket, och Tove Fall. Tove är veterinär och professor i epidemiologi och hennes forskning i hur hundägande påverkar människors välmående har rönt internationell uppmärksamhet. Forskningen har bland annat visat att hundägare är friskare och har mindre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Men man har också kunnat konstatera att det till viss del är genetiskt betingat vem som väljer att bli hundägare.

”Att ha hund är också en bra motivation för fysisk aktivitet, en viktig faktor i rehabilitering och välmående.” – Tove Fall, veterinär och professor i molekylär epidemiologi

Biobanker upptäcker cancer
En tidig diagnos kan vara livsavgörande för cancerpatienten. Forskningsprogrammet U-CAN har skapat en biobank tillgänglig för forskare och företag som arbetar med att utveckla nya effektiva behandlingar mot tumörsjukdomar. Man har sedan starten 2010 samlat prover från 17 000 patienter med nio olika cancerdiagnoser. Materialet har använts i mer än 60 forskningsprojekt och arbetet har bara börjat.

”Kliniskt användbara biomarkörer som möjliggör tidig upptäckt av cancer innan symptomen visar sig och sjukdomen har spridit sig kan vara det enskilt kraftfullaste sättet att minska cancerdödligheten."
Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik, programsamordnare U-CAN

Aktuellt