Leveransrotpost

Uppsala Akademiförvaltning säljer sitt virke genom avverkningsrätter och leveransvirke. Vår strävan är att vara en pålitlig aktör på virkesmarknaden som kan erbjuda kunderna stabila leveranser och flexibla lösningar i virkesaffärerna. Vi försäljer ofta våra föryngringsavverkningar genom olika leveransrotpostförsäljningar under året. Som virkesköpare är du alltid välkommen att kontakta oss.

Här finner du länken till vår senaste leveransrotpostkatalog.

Aktuellt