PDF-faktura

Fakturan skall vara skapad av leverantörens affärssystem, den får inte vara utskriven till papper och sedan inskannad till PDF-format. Observera att en pdf-faktura inte är en e-faktura.

Exempel adress PDF-faktura: LzFeSkFeZWBqc3RxYD90YGUtcmQ=

Fakturaadress per fastighet – klicka här

För en fullständig lista på våra faktureringsadresser - klicka här

Faktura utan bilaga

Endast en faktura per PDF-fil, det går bra att skicka flera PDF-filer (fakturor) i samma mail

Faktura med bilaga

Endast en faktura, PDF-fil, per mail

Fakturan och bilagan måste skickas som två separata filer men kan skickas i samma mail

Bilagans filnamn måste innehålla ett av följande text:

  • Följesedel
  • Underlag
  • Bilaga
  • Specif
  • Report
  • Attach

Bilagans filnamn får inte innehålla ordet faktura eller invoice och inte heller några punkter annat än den som separerar fil-prefixtet i slutet ”.pdf”

Aktuellt