Cookies

Vi använder oss inte av cookies!

Vi använder oss av Plausible Analytics, som varken använder cookies eller genererar några beständiga identifierare. Plausible genererar istället en slumpmässig sträng av bokstäver och siffror som används för att beräkna unika besökare på en webbplats och de återställer denna sträng en gång per dag. Alla data är isolerade till en enda dag. Det finns inget sätt att veta om en person kommer tillbaka till en webbplats en annan dag.

Om Plausible Analytics | Rimlig analys

Aktuellt