; ;
Aktuell information

Hågadalen-Nåsten

Information om föryngringsavverkan i naturreservatet.

Läs mera

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen. Läs mer