Läran om svamparna

"Stiftelsen Lennart och Kerstin Holms stipendiefond för mykologisk forskning", bildades genom att det äkta paret donerat all sin kvarlåtenskap till Uppsala universitet. Syftet med stiftelsen är att bidra till forskningen i systematisk mykologi, vilket innebär läran om svampens arter.  
Donationen blev över 10 miljoner kronor.

Kerstin och Lennart träffades under en exkursion på Gotland på 60-talet, det berättas i minnesordet över Lennart Holm i Svensk mykologisk tidskrift. Som nygifta flyttade paret till Jerusalem – men inte staden i Israel utan en gård i Dalby utanför Uppsala. Det blev inledningen till ett "synnerligen produktivt mykologiskt samarbete", enligt minnesordet, där paret outtröttligt kartlade svampar och gav ut publikationer.

Donationen ska alltså användas främst till forskningen i deras tradition, kring svampars arter och hur de är släkt och relaterade.

Aktuellt

29 sep. 2023
Överenskommelse om stadsutvecklingen i Ultuna
27 sep. 2023
Bi-event i Lilla Sunnersta
22 sep. 2023
Cykelservice på Bangårdsgatan 8
14 sep. 2023
Ny teknik för hyggesfritt skogsbruk demonstrerades i Uppsalaskogar