Norra Sunnersta

Denna webbplats är navet i vår kommunikation och kommer med tiden att fyllas med mer information. Genom att besöka oss regelbundet håller du dig uppdaterad om vad som hänt och vad som är på gång. Här kommer du även kunna anmäla ditt deltagande till olika evenemang.

Uppsala kommun har beslutat att påbörja arbetet med ny detaljplan för Norra Sunnersta, ett område som ägs av Uppsala Akademiförvaltning. Enligt kommunens beslut omfattar utvecklingen bostäder, förskolor och en grundskola. Även mindre serviceverksamheter kan bli aktuellt.

Under hösten 2023 påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan utifrån den visionsmanual som  under våren 2023 arbetades fram genom omfattande dialog med medborgare och kommunen:
Var med och påverka

Mer information om Norra Sunnersta finns också på Uppsala kommuns hemsida.

Aktuellt

29 sep. 2023
Överenskommelse om stadsutvecklingen i Ultuna
27 sep. 2023
Bi-event i Lilla Sunnersta
22 sep. 2023
Cykelservice på Bangårdsgatan 8
14 sep. 2023
Ny teknik för hyggesfritt skogsbruk demonstrerades i Uppsalaskogar