Norra Sunnersta

Denna webbplats är navet i vår kommunikation och kommer med tiden att fyllas med mer information. Genom att besöka oss regelbundet håller du dig uppdaterad om vad som hänt och vad som är på gång. Här kommer du även kunna anmäla ditt deltagande till olika evenemang.

Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan utifrån den visionsmanual som under våren 2023 arbetades fram genom omfattande dialog med medborgare och kommunen:
Mer om projektet

Mer information om Norra Sunnersta finns också på Uppsala kommuns hemsida.

Det finns möjlighet att framföra tankar och idéer om den framtida utvecklingen genom att maila till bW5xcWBydG1tZHFyc2A/dGBlLXJk

Aktuellt