Vårt samhällsengagemang

Uppsala Akademiförvaltning vill bidra till samhällets utveckling genom att aktivt stötta lokala projekt i Uppsalaområdet som främjar mänskliga rättigheter, integration, mångfald och jämlikhet. Som ett led i vårt CSR-arbete har vi valt att stötta följande organisationer finansiellt.

Gränslös Fotboll Sirius
Gränslös fotboll arbetar för att främja integration, jämställdhet, förbättrad hälsa och bidrar till en positiv samhällsutveckling i Uppsala. Som Upplands främsta ungdoms- och elitidrottsförening har de stora möjligheter att leda utvecklingen och inspirera andra att motverka olika typer av utanförskap. Uppsala Akademiförvaltning har inlett ett samarbete med Gränslös fotboll och är sedan årsskiftet 2020 Officiell partner. www.siriusfotboll.se/


Ronald McDonalds Hus i Uppsala
Ronald McDonalds Hus tillhandahåller genom stiftelsen Ronald McDonald Barnfond bostäder för anhöriga till svårt sjuka barn. Husen är belägna i anslutning till barnsjukhus där barnen skall kunna leva med sina familjer under behandlingstiden. Vårt samarbete har pågått ett antal år tillbaka och initierades av medarbetarna själva. Vi är en s.k ”lokal sponsor” och skänker medarbetarnas julklappspengar varje år till huset i Uppsala. www.ronaldmcdonaldhus.se


Friskvårdsprojektet Hitta Ut
Hitta ut är ett friskvårdsprojekt som vi sedan 2017 valt att stötta finansiellt. Hitta Ut samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras ideellt av lokala orienteringsföreningar. Syftet med Hitta Ut är att alla människor ska ha möjlighet att komma ut och upptäcka sin närmiljö i skog, mark och stad, på ett nytt, roligt och äventyrligt sätt, som passar alla. Detta tycker vi på Uppsala
Akademiförvaltning är ett härligt initiativ som också berör de delar som vi förvaltar; skog, mark och stadsmiljö. www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/


Tjejbollen IK Uppsala Fotboll
Tjejbollen är ett integrations- och jämställdhetsprojekt som är en del av IK Uppsala Fotbollsverksamhet. Tjejbollen verkar för att tjejer i resurssvaga områden i Uppsala ska få möjlighet att spela fotboll. Vårt samarbete omfattar finansiellt stöd och påbörjades 2018. www.uppsalafotboll.se


Skogen i skolan
Sedan 1973 har Skogen i Skolan arbetat för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden. De är en rikstäckande verksamhet och ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, universitet, organisationer och näringsliv). Vi ger finansiellt stöd sedan 2017. www.skogeniskolan.se

Foto: Jens Meyer

Aktuellt