Vårt samhällsengagemang

Uppsala Akademiförvaltning vill bidra till samhällets utveckling genom att aktivt stötta lokala projekt i Uppsalaområdet som främjar mänskliga rättigheter, integration, mångfald och jämlikhet. Som ett led i vårt CSR-arbete har vi valt att stötta följande organisationer finansiellt.

Gränslös Fotboll Sirius
Gränslös fotboll arbetar för att främja integration, jämställdhet, förbättrad hälsa och bidrar till en positiv samhällsutveckling i Uppsala. Som Upplands främsta ungdoms- och elitidrottsförening har de stora möjligheter att leda utvecklingen och inspirera andra att motverka olika typer av utanförskap. Uppsala Akademiförvaltning har inlett ett samarbete med Gränslös fotboll och är sedan årsskiftet 2020 Officiell partner. www.siriusfotboll.se/


Ronald McDonalds Hus i Uppsala
Ronald McDonalds Hus tillhandahåller genom stiftelsen Ronald McDonald Barnfond bostäder för anhöriga till svårt sjuka barn. Husen är belägna i anslutning till barnsjukhus där barnen skall kunna leva med sina familjer under behandlingstiden. Vårt samarbete har pågått ett antal år tillbaka och initierades av medarbetarna själva. Vi är en s.k ”lokal sponsor” och skänker medarbetarnas julklappspengar varje år till huset i Uppsala. www.ronaldmcdonaldhus.se


Friskvårdsprojektet Hitta Ut
Hitta ut är ett friskvårdsprojekt som vi sedan 2017 valt att stötta finansiellt. Hitta Ut samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras ideellt av lokala orienteringsföreningar. Syftet med Hitta Ut är att alla människor ska ha möjlighet att komma ut och upptäcka sin närmiljö i skog, mark och stad, på ett nytt, roligt och äventyrligt sätt, som passar alla. Detta tycker vi på Uppsala
Akademiförvaltning är ett härligt initiativ som också berör de delar som vi förvaltar; skog, mark och stadsmiljö. www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/


Tjejbollen IK Uppsala Fotboll
Tjejbollen är ett integrations- och jämställdhetsprojekt som är en del av IK Uppsala Fotbollsverksamhet. Tjejbollen verkar för att tjejer i resurssvaga områden i Uppsala ska få möjlighet att spela fotboll. Vårt samarbete omfattar finansiellt stöd och påbörjades 2018. www.uppsalafotboll.se


Uppsala Basket
Uppsala Baskets sociala hållbarhetsarbete kallas för "Gameplan". A-lagsspelare besöker dagligen låg- och mellanstadieskolor och erbjuder ungdomar olika typer av aktiviteter efter skoltid. Besöken har stor effekt på deltagandet då spelarna ses som stora förebilder. På detta sätt medverkar man att ungdomarna får en aktiv och meningsfull fritid. Vi kommer under 2023 stötta detta projekt både med pengar och vår (medarbetarnas tid).
www.uppsalabasket.se


Skogen i skolan
Sedan 1973 har Skogen i Skolan arbetat för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden. De är en rikstäckande verksamhet och ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, universitet, organisationer och näringsliv). Vi ger finansiellt stöd sedan 2017. www.skogeniskolan.se


Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission ger stöd till människor som lever i utsatthet i Uppsala. Det kan handla om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Varje människa ses som en likvärdig part och bjuds in att delta utifrån sina förutsättningar. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället. UAF stöttar Uppsala stadsmission finansiellt sedan 2023. www.uppsalastadsmission.se

Foto: Jens Meyer

Aktuellt