Stipendier

Ansökning och frågor om stipendier skall ske till Stipendiekansliet hos universitetet.

Uppsala universitet utlyser i början av varje termin de stipendier som finns lediga för ansökan.

För vidare information, kontakta Stipendiekansliet:

Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendier@uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

Sök stipendier via Uppsala Universitet
Sök stipendie
Aktuellt