Colonias-Jansson stiftelse

Kategori

Nr

91047

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja forsknining vid institutionen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet genom att tillhandahålla stipendier till forskarstudenter vid institutionen. Stiftelsen skall syfta till att årligen dela ut ett eller flera stipendier benämnda "Colonias-Jansson stipendium". Mottagaren av stipendiet skall vara en välförtjänt doktorand i fysik vid Uppsala Universitet, företrädesvis från Grekland, men annars från a) Sverige eller b) ett annat land.

Historik

Stiftelsen tillkom genom gåvobrev undertecknat av John S. Colonias den 20 juli 2017 i Madison, MS USA.
Sök stipendier via Uppsala Universitet
Sök stipendie