Projekt: Hyggesfritt skogsbruk

20 mars 2024

I början av 2023 ställde vi om delar av vårt skogsbruk till hyggesfritt skogsbruk. Projektet har nu pågått 1 år. Vi tog ett snack med vår skogschef Anders Söderström för att ta reda på lite mer om hur året varit.

Vad är dina reflektioner på året som gått?
Att det finns många förutfattade meningar om hyggesfritt skogsbruk. Sanningen är att det finns inte mycket forskat inom området och vi behöver skapa rätt förväntningar på omställningen till hyggesfritt.

Vad har ni uppnått hittills?
Vi arbetar fullt ut med att ta reda på var hyggesfritt lämpar sig bäst utifrån de olika mål vi har i skogsbruket. Vi har redan nu fått en del spännande svar från våra tidiga hyggesfria avverkningar, men skogsbruk är en långsam process så mycket av svaren från åtgärderna låter sig vänta.

Har det funnits några utmaningar i projektet?
Det är en utmaning att snabbt byta inriktning på en så stor andel av skogsinnehavet. Lärande och utförande har gått ”hand i hand”. En annan del i vår omställning har varit att koordinera de olika forskningsprojekt som vi nu tillsammans med olika forskare har initierat. Ett spännande projekt är där forskare på SLU ska mäta effekterna på bla biologisk mångfald och skogens kolbalans på hyggesfria avverkningar hos UAF.

Hur ser vägen framåt ut? Vilka möjligheter ser du?
Vi måste arbeta för att kunna verifiera var hyggesfritt kan få en bra effekt i skogsbruket. Jag ser det som en möjlighet för Uppsala Akademiförvaltning att vara med och bidra till kunskapsutvecklingen i det moderna skogsbruket. Det är ett spännande projekt som jag tror kommer bidra med värdefull ny kunskap inom området som kan gynna andra skogsägare i framtiden.

hyggesfritt Annelie Anders

Från vänster: Anneli Lundmark Skogstekniska klustret och Anders Söderström UAF tillsammans med NFA:s grundare och vd Lars Svensson.

Bilden togs vid ett tillfälle hösten 2023 där ny teknik för hyggesfritt skogsbruk testades tillsammans med NFA. (Nordic Forestry Automation)

För mer info: https://www.skogstekniskaklustret.se/nyheter/ny-teknik-for-hyggesfritt-skogsbruk-demonstrerades-i-uppsalaskogar

Aktuellt