Information om projekt; Hyggesfritt skogsbruk

11 december 2023

I februari 2023 beslutades om en ny målsättning för stiftelser knutna till Uppsala universitet. Beslutet innebär att vi ställer om cirka 20% av vår skogsavverkning från s.k trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk, inom 5 år.

Här har vi samlat all information vi har om projektets bakgrund, dess syfte, vilka våra samarbetspartners är, vad som menas med hyggesfritt skogsbruk och vad som händer just nu. 

Läs mer här: Hyggesfritt skogsbruk

Aktuellt