Vindkraftsundersökning

29 november 2022

Uppsala Akademiförvaltning har blivit kontaktade av Ox2 som undersöker förutsättningar för vindkraft i bl.a. Mälardalen. Ox2 har hittat områden i Harbo och Huddunge som har tillräckligt bra vindläge för vindkraftproduktion. Området inbegriper bl.a. vår fastighet Harbo-Stalbo 2:1.

Det finns en mängd förutsättningar som måste vara uppfyllda innan en vindkraftproduktion kan bli verklighet. Ox 2 har informerat oss om att nästa steg i processen är kontakter med bl.a. Försvarsmakten och myndigheter.

Om du undrar något om detta projekt, kontakta gärna Ox 2, Pontus Dahl.  
E-mail: b25tc3RyLWNgZ2s/bncxLWJubA==, tele 073 372 33 83

Aktuellt