Vindkraftsundersökning i Salatrakten

27 november 2023

Uppsala Akademiförvaltning har blivit kontaktade av RES om undersöker förutsättningar för vindkraft i Salatrakten. RES har hittat områden som har tillräckligt bra vindläge för vindkraftproduktion på vår fastighet Kila-Jungfrubo 1:38.

Det finns en mängd förutsättningar som måste vara uppfyllda innan en vindkraftproduktion kan bli verklighet. RES inleder nu utredningar för att klarlägga förutsättningarna.

Om du undrar något om detta projekt, kontakta gärna RES, Rasmus Adelswärd.
Email: cWBybHRyLWBjZGtydmBxYz9xZHIsZnFudG8tYm5s. Tele: 0735-249922

Aktuellt