Var med och påverka

Välkommen att vara med och diskutera framtidens Norra Sunnersta! Som en fortsättning på den genomförda digitala enkäten som nästan 1000 personer svarat på fortsätter vi processen med möten som vi kallar Medborgarforum.

På dessa möten fortsätter vi ta in synpunkter och önskemål på områdets utveckling. Anmäl dig redan nu!

Uppsala Akademiförvaltning ger dig möjligheten att vara mer delaktig!

Medborgarforumen genomförs i seminarieform. Forumens tematiska upplägg omfattar i stora drag följande:

• Lyssna -här lyssnar och workshopar vi kring behov, möjligheter och farhågor som en utveckling av tidigare digitala dialog.

• Lära/inspirera -här tittar vi på omvärldsanalys/påverkan, vi visar inspiration och skaffar genom workshops input till vidare arbete med vad visionen och platsen kan vara.

• Förstå, förmedla, bidra -vi presenterar ett utkast på det samskapade materialet och arbetar fram en gemensam vision som blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet med struktur och bebyggelsemönster

Forumen förutsätter att det sker en utveckling av området och kommer därför inte diskutera alternativet att låta allt vara oförändrat.

Länk för anmälan till workshops!

Läs inbjudan som skickats ut till berörda boende i Sunnersta 

Aktuellt