Var med och påverka

Välkommen att del av stadsbyggnadsidéerna för Norra Sunnersta!

Som en fortsättning på Visionsmanualen för Norra Sunnersta har nu arbetet med utformning av området påbörjats genom att det formella arbetet med detaljplanen i kommunens regi startat.

Med Visionsmanualens olika teman som utgångspunkt har ett antal principer och en första strukturskiss över området tagits fram som ger en grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

Även om det är kommunen som nu ansvarar för detaljplanearbetet vill Uppsala Akademiförvaltning bjuda in er som tidigare varit med och berätta mer om hur det samskapande projektet tar form och hur era tidigare åsikter om utformningen av området gett sig uttryck i den första strukturskissen som nu är ett arbetsmaterial vi arbetar vidare med.

Agenda för kvällen:

·        Återblick Visionsmanualen

·        Hur visionen utvecklats till stadsbyggnadsidéer

·        Stadsbyggnadsidéerna tolkade i en strukturskiss

·        Kort Samtal om stadsbyggnadsidéerna

Tid: 4 oktober kl. 18.00-19.15

Plats: Sunnersta församlingshem

Följ denna länk för att anmäla dig till Medborgarforum 4

Aktuellt

29 sep. 2023
Överenskommelse om stadsutvecklingen i Ultuna
27 sep. 2023
Bi-event i Lilla Sunnersta
22 sep. 2023
Cykelservice på Bangårdsgatan 8
14 sep. 2023
Ny teknik för hyggesfritt skogsbruk demonstrerades i Uppsalaskogar