Uppsala Akademiförvaltning fyller 400 år!


Uppsala universitet bestod sedan 1477 av en ­handfull ­studenter långt uppe i det mörka, kalla Norden och ­avståndet till den stora världen var påtagligt. Universitetet närde samtidigt på dröm om något bättre. Något som skulle höja anseendet på den fattiga lilla avkroken. Den drömmen delades av Gustav II Adolf när han något sekel senare insåg att om Sverige skulle bli den stormakt han önskade, så behövdes det ett ­universitet som kunde tävla med kontinentens främsta. För det ­krävdes ­ekonomiska ­förutsättningar.


Den 31 augusti 1624 skrev kungen därför under ett donationsbrev som gav ­universitetet ­över 300 gårdar och en mängd andra ­tillgångar. Det var en gigantisk donation, både med dåtida och nutida mått. Den var faktiskt så stor att avkastningen därifrån räckte för att täcka universitetets drifts- och investeringskostnader långt in på 1800-talet.

Den gustavianska donationen blev starten på Uppsala ­universitets långa väg fram till ett internationellt ­respekterat lärosäte. Samtidigt lades grunden till Uppsala ­Akademiförvaltning ­även om dess nuvarande form kom till först på 1990-talet i samband med stiftelselagens tillkomst.


Igår, idag, imorgon, för alltid!

Vi har således en 400-årig historia av långsiktiga investeringar. Både gällande kapitaltillväxt, relationsbygge till våra hyresgäster, arrendatorer, kunder och andra intressenter.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar idag 609 stiftelser med kapital som genom århundraden donerats av människor med sina egna personliga drömmar om en bättre värld. Deras bidrag fortsätter att förändra världen långt efter att de själva är borta. Vi drivs utan privat vinstintresse och bidrar årligen med betydande ekonomiska medel till forskningen vid Uppsala universitet, allt i enlighet med varje enskild stiftelses ändamål.

Aktuellt