; ;
hero_stad.jpg

Stadsfastigheter

Fastighetsavdelningen ansvarar för ca 200.000 kvadratmeter uthyrningsbar area, företrädesvis i centrala och attraktiva lägen i Uppsala.

Areans fördelning är ca: 
• 134.000 kvm kommersiella lokaler
• 66.000 kvm bostadslägenheter

Det beräknade marknadsvärdet av förvaltningens fastigheter uppgick 2020 till ca 4,7 Mdr.