; ;
Alexis Antoine Xal6kydk7rm Unsplash

Vi söker ny arrendator till Kullinge Gård

Uppsala Akademiförvaltning söker nu en ny gårdsarrendator till Kullinge 1:10 med tillträde 2022-03-14. Gården består av ca 400 hektar åkermark med god arrondering och ca 38 hektar betesmark. På gården finns en arrendatorsbostad, ett hyreshus med två lägenheter, spannmålsanläggning och en maskinhall med verkstad.

Intresseanmälan inklusive en beskrivning av dig/er ska vara hos oss senast den 2021-04-30 antingen via e-post eller brev.

Nedan hittar du mer information om gården, en karta över arrendestället och lite information om hur vi på Uppsala Akademiförvaltning arbetar med arrenden.

Gårdsarrende Kullinge

Karta över arrendestället

Om Uppsala Akademiförvaltning och att arrendera Kullinge Gård