; ;
Black And White Cow In Front Of Green Leafed Tree 1276235

Vi söker ny arrendator till Edshammars gård

Uppsala Akademiförvaltning söker nu en ny gårdsarrendator till Edshammar 9:1 med tillträde 2022-03-14. Gården består av ca 175 hektar åkermark och ca 28 hektar betesmark. På gården bedrivs idag mjölkproduktion i en ladugård med lösdrift med plats för 70 kor plus rekrytering. Mjölkningen sker i grop 1x12. Det finns även en arrendatorsbostad, spannmålsanläggning, personalrum, verkstad och maskinutrymmen.

Vår ambition är att mjölkproduktionen ska finns kvar på Edshammar och ser möjligheter för att utveckla mjölkproduktionen för att den ska vara rationell och bärkraftig även i framtiden.

Intresseanmälan inklusive en beskrivning av dig/er ska vara hos oss senast den 2021-05-10 antingen via e-post eller brev.

Nedan hittar du mer information om gården, en karta över arrendestället och lite information om hur vi på Uppsala Akademiförvaltning arbetar med arrenden.

Gårdsarrende Edshammar

Karta över arrendestället

Om Uppsala Akademiförvaltning och att arrendera Edshammars gård