; ;
hero_sommar.jpg

Jordbruksförvaltning

Jordbruksförvaltningen startade sin verksamhet 31 augusti 1624, då Gustav II Adolf donerade nära 400 gårdar i Uppland och Västmanland till Uppsala Universitet.
Idag är vi den till arealen största samlade jordbruksförvaltningen i landet.
Vi bedriver en modern jordbruksförvaltning där vi vill ge förutsättningar för våra gårdar att ligga i framkant i utvecklingen. Tillsammans med våra arrendatorer arbetar vi för att gårdarna ska utvecklas och bli långsiktigt bärkraftiga och ge en god lönsamhet för såväl brukare som ägare.