Diplom vindkraft

Som en del i vårt miljöarbete produceras all vår fastighetsel från vindkraft.