; ;

Bilder Hågadalen-Nåsten

Exempel på träd som är angripna av granbarkborre 


Grova aspar. Lämnas vid avverkning till förmån för flera viktiga arter.


Granskog med stora andelar gamla och nya granbarkborreskador.


Naturvårdsträd som sparas vid avverkning.


Bild på den granskog som planeras avverkas.


Granskog i områdets norra del.


Naturvårdshänsyn som lämnas orört vid avverkning.