hero_skog.jpg

Skogsförvaltning

Redan på 1860-talet tog Uppsala universitet fram sin första plan för hur dess skogar skulle skötas. Målet har varit att långsiktigt skapa en hög avkastning på ett hållbart sätt. Under årens lopp har Uppsala Akademiförvaltning lagt stort fokus på att skapa arronderings- och förädlingsvinstervister genom markköp, byten och försäljningar.

Vår strävan är att bedriva ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.

 

Relaterad information

Kontaktperson

Anders Söderström

Skogschef/Forest manager

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018 - 471 75 20

070 - 340 17 84