; ;
Magnus och Cecilia på äng.jpg

Guldmedalj till vår arrendator

Sedan 1928 har förtjänsttecken delats ut till mjölkproducenter i Sverige. Guldmedalj har delats ut sedan 1958 då Gustav VI Adolf delade ut just Guldmedaljer.

Guldmedalj får en producent för, som det fortfarande heter, ”skicklighet och ansvarskänsla”. Det innebär konkret att man under minst en 23 års sammanhängande period levererat mjölk av mycket hög kvalitet. Ett kvalitetskrav som vida överstiger lagstiftningens krav. Förutom krav på själva mjölken, som för övrigt provtas varje vecka, finns kvalitetsparametrar såsom djurhälsa, miljö, foder och hygien.

Den 8 april 2019 tar Lars och Ewa emot Guldmedaljen i Stockholm ur H.K.H Prins Carl Philips hand under högtidliga ceremonier, pompa och ståt.

Det brukar även vara ett stort medialt intresse så var inte förvånade om ni ser Lars och Ewa på bild.

Uppsala Akademiförvaltning är stolta över alla skickliga arrendatorer och ställer sig just idag i raden av gratulanter till Lars och Ewa.