hero_sommar.jpg

Jordbruksförvaltning

Jordbruksförvaltningen startade sin verksamhet 31 augusti 1624, då Gustav II Adolf donerade nära 400 gårdar i Uppland och Västmanland till Uppsala Universitet.
Idag är vi den till arealen största samlade jordbruksförvaltningen i landet.
Vi bedriver en modern jordbruksförvaltning där vi vill ge förutsättningar för våra gårdar att ligga i framkant i utvecklingen. Tillsammans med våra arrendatorer arbetar vi för att gårdarna ska utvecklas och bli långsiktigt bärkraftiga och ge en god lönsamhet för såväl brukare som ägare.

Relaterad information

Kontaktperson

Curt Malmenstedt

Jordbrukschef/ Agricultural manager

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018 - 471 75 10

070 - 346 00 12