Ridstipendierna

Nr 91929
Ändamål Ridstipendierna kan sökas av aktiva heltidsstuderande vid Uppsala universitet. Både studie- och ridmeriter bedöms vid tilldelning av stipendierna. Den som tidigare haft ridstipendium kan inte tilldelas detta på nytt.
Kategori
Disponibel total avkastning N/A
Historik

Relaterad information

Kontaktperson

Linn Forslund

Jurist / Legal counsel

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018-471 75 24

070-20 50 412