E Sundbergs stipendiestiftelse

Nr 91674
Ändamål Till begåvad och flitig studerande, som är svensk medborgare och medlem av Norrlands nation. Företräde i första hand, oavsett nation, för avkomling till donators föräldrar och därefter för studerande som är född inom Västernorrlands eller Jämtlands län och avlagt examen vid gymnasium i Sundsvall eller Härnösand. Utdelas på höstterminen för ett år. Samma studerande kan tilldelas stipendium högst fyra läsår, dock med möjlighet att om särskilda skäl föreligger erhålla förlängning i ytterligare två år. Stipendiat utses av rektor. För stipendium till medlem av Norrlands nation skall nationens stipendienämnd lämna av inspektor godkänt förslag till stipendiater.
Kategori Grundutbildning, Forskning / forskarutbildning
Disponibel total avkastning 5.762.265,00 kr
Årsredovisning År:
Historik Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av vice häradshövdingen Embleton Sundberg , undertecknat i Stockholm den 19 december 1946, med tillägg daterat 15 februari 1947. Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1959. Kapitalet uppgick då till 1.720.000 kronor. Embleton Sundberg var född i Sundsvall 1862, son till sågverksägaren Fredrik Sundberg. Embleton Sundbergs stiftelse är en av de största stiftelser som universitetet förvaltar. Del av avkastningen tillfaller vissa professorer vid jur. fak. för forskningsverksamhet.

Relaterad information

Kontaktperson

Linn Forslund

Jurist / Legal counsel

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018-471 75 24

070-20 50 412