; ;

A Rappes stipendiestiftelse

Nr 91613
Ändamål Till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid något av rikets universitet. Om släkting inte söker utgår stipendier i första hand till medellösa teologistuderande som genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala i andra hand till andra kvalificerade sökande. Rektor beslutar om utdelning. Förslag till utdelning till sökande utom släkten skall lämnas av stiftelsen Fjellstedtska skolan. Släkting uppbär stipendiet i fyra år och kan efter förnyad ansökan varje år beviljas prolongation obegränsat antal år. Icke släkting uppbär stipendiet i två år med möjlighet att efter förnyad ansökan erhålla prolongation i två år. När släkting anmäler sig för att erhålla stipendium är icke släkting skyldig att avstå det vid utgången av den termin då anmälan gjordes.
Kategori Grundutbildning
Disponibel total avkastning 105.658,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom två gåvobrev av friherre Adolf Fredric Gustafsson Rappe, undertecknade i Strömsrum den 27 juli 1880 resp 27 december 1882. Ursprungligt kapital 20.000 kronor.