; ;

Finn Malmgrens stipendiestiftelse

Nr 91547
Ändamål 1. Som pris för ett av svensk man eller kvinna författat vetenskapligt arbete, som kan betraktas som "ett fullföljande av Finn Malmgrens vetenskapliga intressen och livsgärning" dvs. meteorologiska undersökningar eller undersökningar inom vetenskapsgrenar, som står i samband med meteorologin, såsom oceanografi, luftelektrisk forskning, glaciografi m.m., särskilt undersökningar inom de arktiska områdena, de nordiska fjälltrakterna eller de nordiska haven. 2. Som anslag till en eller flera vetenskapsidkare som bidrag till utförande av sådana undersökningar. Pris och anslag utdelas vart tredje år av en nämnd bestående av Västmanlands- Dala nations inspektor, professorn i meteorologi samt en av teknisk- naturvetenskapliga fakulteten utsedd medlem.
Kategori Forskning / forskarutbildning
Disponibel total avkastning 78.177,00 kr
Historik Stiftelsen har sitt ursprung i ett upprop den 13 juli 1928 för att kunna resa ett minnesmärke över den tidigare i juli avlidne polarforskaren Finn Malmgren. Uppropet inbringade 34.957 kronor, och ett av skulptören Nils Sjögren utfört minnesmärke restes 1930 i Uppsala i hörnet av Skol- och Börjegatorna. Resterande medel, 12.500 kronor, överlämnades den 11 september 1931 för att bilda en fond benämnd Finn Malmgrens minnesfond.