; ;

C F Luttemans stipendiestiftelse

Nr 91541
Ändamål Till avkomling efter prosten Johan Lutteman eller, då sådan inte finns vid universitetet till någon av de filosofiska fakulteternas "utmärktare docenter". Utdelas i sistnämnda fall av vederbörande fakultet utan ansökan och för ett år i sänder. Släkting erhåller stipendiet för tre år men kan efter ny ansökan erhålla det ytterligare tre år.
Kategori Forskning / forskarutbildning
Disponibel total avkastning 15.456,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariska förordnande den 29 september 1850 och 6 augusti 1851 av prosten Carl Fr. Lutteman och hans hustru Mathilda Lutteman, född Helling, Stengårdsnäs. Ursprungligt kapital 2.000 riksdaler riksgäldssedlar.