V Fahlstedts stipendiestiftelse

Nr 91405
Ändamål Till manlig studerande av Norrlands nation med företräde för släkting. Stipendium utdelas av nationens inspektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får innehas i tre år.
Kategori Grundutbildning
Disponibel total avkastning 43.734,00 kr
Årsredovisning År:
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 23 september 1892 av fröken Wilhelmina Fahlstedt, Stockholm. Ursprungligt kapital 10.000 kronor.

Relaterad information

Kontaktperson

Linn Forslund

Jurist / Legal counsel

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018-471 75 24

070-20 50 412