; ;

J Bjurzons premiestiftelse

Nr 91343
Ändamål Premium för utmärkt avhandling av naturvetenskapligt innehåll författad av studerande eller yngre akademisk lärare.Utdelas årligen av rektor utan ansökan efter förslag av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden.
Kategori
Disponibel total avkastning 113.433,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 3 oktober 1880 av gårdsägaren Jonas Bjurzon, Uppsala. Ursprungligt kapital 20.000 kronor. Jonas Bjurzon var värmlänning och kom att stanna i Uppsala under hela sin levnad. Utan att någonsin ha tagit examen försörjde han sig i drygt femtio år på att ge privatlektioner i botanik, ett ämne han ansågs vara särskilt skicklig i. Genom flit och sparsamhet lyckades han samla en ansenlig förmögenhet. Eftersom Bjurzons exakta födelseår inte hade gått att fastställa vid inskrivningen, blev han enligt nationens beslut född 1810 och ansågs därför vara runt sjuttio år vid sitt frånfälle.(Ronne & Ronne Skrivproduktion)