; ;

S Andersons stipendiestiftelse

Nr 91320
Ändamål Ett eller flera stipendier utdelas av rektor vid Uppsala universitet enligt följande: 1. Till kvinna, som vid något av rikets universitet eller högskolor avlagt doktorsexamen och i samband därmed visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för vetenskaplig undersökning, studieresa eller utgivande av vetenskapligt arbete. 2. Till kvinna, vilken vid någon av ovannämnda läroanstalter är antagen till forskarutbildningen och visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för arbete med doktorsavhandling. Finns inga sökande enligt ovanstående kan stipendium tilldelas kvinna, som med särskilt goda vitsord avlagt högskoleexamen vid Uppsala universitet och är antagen till forskarutbildningen. Vid tillsättandet får i någon mån hänsyn tagas till sökandens ekonomiska ställning. Samma person kan tilldelas stipendium i högst två år. Dock kan under omständigheter som gör stipendiaten särskilt förtjänt därav ett års prolongation medgivas.
Kategori Forskning / forskarutbildning
Disponibel total avkastning 264.785,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 4 april 1908 av fröken ( f.d. telegrafist) Selma Margaretha Andersson i Stockholm. Ursprungligt kapital 10.000 kronor.