; ;

C Rosenadlers stiftelse

Nr 91204
Ändamål För förvärv av europeiska mynt och medaljer till Uppsala universitets myntkabinett.
Kategori Institutioner / avdelningar
Disponibel total avkastning 30.494,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av presidenten och riddaren Carl A. Rosenadler, undertecknat i Stockholm den 9 november 1797. Ursprungligt kapital 600 riksdaler banco. Rosenadler var bl a. Kansliråd i Utrikes expeditionen och vid sin avgång 1777 erhöll han "namn och värdighet av president".