; ;

M och N Nasvells stiftelse

Nr 91161
Ändamål Disponibel avkastning utdelas årligen eller minst vartannat år som stöd till forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet, företrädesvis till biologiskt orienterad forskning rörande mentala sjukdomar av svårare och långvarig art, såsom schizofrenisjukdomar, manisk-depressiva sjukdomar, andra depressiva tillstånd samt sjukdomar uppkomna efter olika former av skador på nervsystemet.
Kategori Forskning / forskarutbildning
Disponibel total avkastning 1.426.297,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av Märta Nasvell, undertecknat i Uppsala den 7 mars 1969. Ursprungligt kapital 100.000 kronor. Donator har därefter tillfört stiftelsen ytterligare kapital enligt följande: 1976 23.233 kronor 1978 fastigheten Skogsbo 2:2 i Nysätra socken 1982 170.000 kronor 1991 100.000 kronor 1993 125.000 kronor Donationen gjordes till minne av donators avlidne make, filosofie licentiaten Nicke Nasvell.