Malménska studiestiftelsen

Nr 91148
Ändamål Till helst behövande studerande vid Uppsala universitet vilkas studiearbete och vandel är synnerligen tillfredsställande. Företrädesrätt till stipendier äger till lika del: 1. Avkomlingar till donators föräldrar Matts Mattsson i Söder Malma och hans hustru Margareta Kristina Mattsdotter. 2. Till utgången av år 2050 studerande, som ägnar sig åt limnologiska forskningar i Sverige, även i praktiskt syfte och särskilt beträffande sjön Erken vid Norr Malma gård. Stipendium utdelas på vårterminen av rektor efter förslag av en särskild nämnd utsedd av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Kategori Grundutbildning
Disponibel total avkastning 728.948,00 kr
Årsredovisning År:
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 5 mars 1923 av kommerserådet Carl Malmén, enligt vilket universitetet efter Malméns död erhöll äganderätten till Norr Malma egendom i Estuna socken, Norrtälje kommun. Därtill kom 3.000 kronor kontant. Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1928. Ursprungligt värde 72.000 kronor.

Relaterad information

Kontaktperson

Linn Forslund

Jurist / Legal counsel

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018-471 75 24

070-20 50 412