; ;

Bofaktablad

Här finns ett bofaktablad för mer information om lägenheterna.
Hyrorna i bladet är angivna i 2019 års nivå.