; ;
hero_sommar.jpg

Förvaltningens mål

Akademiförvaltningen bedriver en aktiv kapitalförvaltning vars yttersta syfte är att stärka forskningen vid Uppsala universitet. Verksamheten har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet.

Den samlade förmögenheten är idag drygt 11 miljarder kronor i marknadsvärde, varav jordbruks-, skogbruks- och andra fastigheter svarar för 6,4 miljarder kronor och finansförvaltningen för 4,6 miljarder kronor.

År 2019 var avkastningen drygt 355 miljoner kronor. Cirka 73 miljoner återfördes i enlighet med stiftelseförordnandena till stiftelsernas bundna kapital. 281 miljoner kronor var därefter disponibelt för stiftelsernas ändamål.