Förvaltningens mål

Akademiförvaltningen bedriver en aktiv kapitalförvaltning vars yttersta syfte är att stärka forskningen vid Uppsala universitet. Verksamheten har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet.

Den samlade förmögenheten är idag drygt 10 miljarder kronor i marknadsvärde, varav jordbruks-, skogbruks- och andra fastigheter svarar för 6,1 miljarder kronor och finansförvaltningen för 3,9 miljarder kronor.

År 2015 var avkastningen drygt 339 miljoner kronor. Cirka 82 miljoner återfördes i enlighet med stiftelseförordnandena till stiftelsernas bundna kapital. 257 miljoner kronor var därefter disponibelt för stiftelsernas ändamål.