; ;

Ny rutin vid visning av lägenhet

På grund av rådande situation med Corona-pandemin kommer rutinerna beträffande lägenhetsvisningar förändras. Av respekt och hänsyn till lägenhetsinnehavaren, besökare på visningen samt egen personal har Akademiförvaltningen beslutat att tills vidare inte genomföra lägenhetsvisningar på plats. Denna förändring i visningsrutinerna är tillfällig och kan komma att tas bort om rådande situation beträffande Corona-pandemin väsentligt förändras.

Inbjudan kommer tills vidare kompletteras med mer information än normalt för att ge ett så tydligt beslutsunderlag som möjligt till dig som står i vår bostadskö.