; ;
Wifi 1 (1)

Information till boende om "Öppet nät".

Nu går vi över till öppet nät! Under våren 2021 påbörjas det tekniska arbetet med övergång till ett s.k. "Öppet Nät" genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius. Arbetet berör leveransen av tv och bredband till våra fastigheter. Preliminärt sker lanseringen av det öppna nätet 1 oktober 2021. Exakt datum återkommer vi med.

Bostadshyresgäst

Bostadshyresgäst S:t Olofsgatan 10 A och B